ตลาดกลางสินค้าเกษตร

มิติใหม่ในการส่งเสริมเกษตรไทยให้มีช่องทางในการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาสินค้าราคาตกต่ำในอนาคต
ระบบประกาศ ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์

ข่าวและบทความการเกษตร

ฐานข้อมูลข่าวและบทความการเกษตรของประเทศไทย เป็นระบบบันทึกของสมาชิกที่สามารถแบ่งปันบทความและประสบการณ์ที่น่าสนใจได้อย่างหลากหลาย
ระบบบันทึกข่าวและบทความเกษตร

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ทักษะความสามารถรวมทั้งประสบการณ์การทำการเกษตรที่สามารถถ่ายทอดได้ผ่านวีดีโอได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่
ระบบแบ่งปันวีดีโอ